Norisinājās biedrības „Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” Marta Investīciju sesija

Submitted by LatBAN on Fri, 03/26/2021 - 16:14

24. martā norisinājās biedrības “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” organizētā Investīciju sesiju, kuras laikā attālinātā formātā tikās biedrības biedri - biznesa eņģeļi ar sešiem jaunuzņēmumiem, kuriem bija iespēja prezentēt savus projektus, lai pretendētu uz investīcijām.

 

Biedrības “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” jaunuzņēmumus projektu vadītājs Daniels Jotiks stāsta: “Patīkami redzēt daudz jaunuzņēmumus piesakāmies Investīciju sesijai no dažādām pilsētām un dažkārt, valstīm. Galu galā, mēs visi šajā industrijā cenšamies atrast un palīdzēt attīstīt pirmo Latvijas vienradzi, ko arī visi kopumā ceram drīzumā sasniegt. Piesakoties investīciju sesijām jaunuzņēmums spēj iegūt arī ieskatu jaunuzņēmumā no investora puses, kas pēc manām domām ļoti palīdz un noder turpmākai attīstībai un finanšu piesaistei."

 

Uz februāra Investīciju sesija tika iesūtīti vairāk kā 14 pieteikumi, taču uz investīciju sarunām tika atlasīti tikai 6 jaunuzņēmumi, kas pēc izvērtēšanas un konsultācijām tika atzīti par perspektīvākajiem no visiem projektiem. Jaunuzņēmumiem, kas netika izvirzīti uz janvāra Investīciju sesiju, ir iespēja veikt nepieciešamos uzlabojumus savā projektā un atkārtoti iesniegt pieteikumu uz marta investīciju sesiju, kas norisināsies 22.aprīlī.

 

Šajā Investīciju sesijā lielāko interesi raisīja 3 no projektiem:

Populārakais investoru lokā bija “eID Easy”, jaunuzņēmums tika uzsākts Igaunija un ir jau saņēmis nelielu daudzumu investīciju ārpus LatBAN loka. Interese par šo jaunuzņēmumu aug ar katru dienu, piesaistot vairākas jaunuzņēmumu programmas un investīcijas. Jaunuzņēmums piedāvās cilvēkiem iespēju viegli un efektīvi parakstīt dokumentus elektroniski aizsargajot lietotāju datus, bez nekādām problēmām un piepūles.

Interesi radīja arī projekts “UpMatched”, kas veido uzņēmumu darbinieku apmācību aplikāciju. Patreiz jaunuzņēmums ir veicis testus ar savu prototipu un meklē investīcijas, lai varētu pilnveidot projektu un piedāvāt to uzņēmumiem Baltijā. Aplikācija palīdzētu darbiniekam attīstīt un pilnveidot nepieciešamās prasmes vienmēr augošajā darba tirgū. Kā vienu no plāniem jaunuzņēmums vēlas sasniegt, ka viņu klienti būtu Fortune 500 kompānijas.

Plašākas diskusijas veidojās pēc projekta “Spatialite Antenna Systems”. Jaunuzņēmums prezentēja innovatīvu ideju par 5G antenam, kuras pārspērtu visas patreiz pieejamās antenas šajā tirgū. Jaunuzņēmuma produkta staru vadība ir paātrināta un produktas ir vieglāk izmantojams, kas sniegtu tam priekšroku šaja tirgū. Pēc investīcijas iegūšanas “Spatialite Antenna Systems” plāno turpināt veikt izmēģinājumus ar produktu, lai pilnīgi sagatavotos pārdošanai.

 

Plašākas diskusijas rosinājās arī pēc projekta 

Katrs projekta vadītājs savu projektu prezentēja 3 minūtes, kam sekoja 5 minūšu jautājumu daļa no investoru puses. Pēc prezentāciju un jautājumu sadaļas, pielāgojoties neklātienes formātam, sesija noslēdzās ar investoru diskusijām un pēc tam katram tika dota iespēja tikties atsevišķos virtuālajos zvanos, lai uzdotu papildus jautājumu un apspriestu potenciālo sadarbību ar atsevišķiem projektiem. 

 

Jauno projektu vadītāji aicināti pieteikties uz marta Investīciju sesiju līdz 4. aprīlim, plkst. 23.59. Mājas lapā www.latban.lv ir atrodama pieteikuma anketa. 

 

Marta Investīciju sesija norisinās pateicoties Ekonomikas  Ministrijas sniegtajam atbalstam. 

 

Biedrība Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls dibināta 2014. gada aprīlī. Tās mērķis ir paplašināt un attīstīt investoru tīklu Latvijā un atbalstīt jaunus un perspektīvus projektus. Šī iemesla dēļ LatBAN organizē Investīciju sesijas, kurās satiekas investori un jaunie uzņēmēji. Kopš LatBAN dibināšanas biznesa eņģeļi vadījuši 70 Investīciju sesijas, kurās piedalījušies 400 jaunuzņēmumi, bet kopumā izskatīti un konsultēti vairāk nekā 700 projektu autori.

Latvijas Biznesa eņģeļu tīkla privātie investori šo gadu laikā ir ieguldījuši 11 miljonus eiro sava privātā finansējuma dažādos jaunuzņēmumos kā piemēram, Sonarworks“, “Coffee Pixels“, “Muesli Graci“, “Aerones“, “Nordigen“, “Vivid Tech“ u.c.

 

LatBAN activities

Application for the investment session is open until October 10. The pitches will take place in...
Business Angel Camp is an annual EstBAN event for business angels, partners, VCs and other startup...
Date: 10. June Time: 16:00 Submission Deadline: till 28. of May After receiving initial business...
Date: 22. April Time: 16:00 Submission Deadline: till 4. of April After receiving initial business...
Date: 25. March Time: 16:00 Submission Deadline: till 7. of March After receiving initial business...
February Investment Session! Date: 25. February Time: 17:00 Submission Deadline: till 5. of February...
First Investment session of 2021! Date: 28. January Time: 16:00 Submission Deadline: till 12. of...
In the current situation, of course, investors have become more cautious, but life does not stop...
Private investors or so-called business angels in five years have invested EUR 10.85 mln in Latvia's...
SEB Innovation centre, Savanoriu pr. 1, Vilnius 18.00-21.00 9th October Lithuanian Business Angel...

Ecosystem news

Latvian financial service company AS DelfinGroup launches initial public offering (IPO) on Nasdaq...
The leading Baltic startup and technology event TechChill has announced its annual pitch competition...
Following a legislative change to the country’s stock option policy, Latvia is now ranked as the...
Aerones has raised $1.6M in seed funding to develop a ground-based robotics system for wind turbine...
Estonian startup woola wins TechChill 2020 pitch competition and receives the main prize. The lucky...